Aukcja numiznatyczna

Wyzwanie:

Realizacja aukcji numizmatycznej połączonej z sesją wykładową ekspertów. 


Konieczny był przekaz całego wydarzenia na platformę YouTube. 

A także dostarczenie sygnału audio na platformę aukcyjną

Zaproponowaliśmy działania:

  • Nasze działania skupiły się przede wszystkim na prawidłowej realizacji obrazu z wydarzenia. Zaproponowaliśmy 3 kamerowy setup. Ujęcie na tarczę oraz dwa kadry skierowane na zawodników. Zapewniliśmy również pełne stanowisko komentatorskie: mikrofony, podgląd transmisji oraz niezależne odsłuchy dla komentatorów. 

  •  
  • Nagrywaliśmy niezależnie sygnał z każdej kamery, pod późniejsze wykorzystanie i dodatkowy montaż filmów dla celów promocyjnych
  • Dużym wyzwaniem okazało się oświetlenie miejsca zawodów
  •  
  • Zapewniliśmy również pełne stanowisko komentatorskie: mikrofony, podgląd transmisji oraz niezależne odsłuchy dla komentatorów.

Rezultaty:

  • Ponad 10h nieprzerwanej transmisji
  • Jednoczesna realizacja streamu na Facebook oraz YouTube
  • Wydarzenie hybrydowe