1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Jędrzejczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Jędrzejczak WroFoto z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Wilczej 21/8, NIP 899-254-47-52, adres e-mail: kontakt@wrofoto.com, tel. 600-850-157.
 2. Udostępniającym dane osobowe jest kupujący zawierający umowę sprzedaży na podstawie regulaminu sklepu internetowego WroFoto lub korzystający zapisujący się na newslettera.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Udostępniającego:
  1. w przypadku zawarcia z Udostępniającym umowy sprzedaży usługi: imię, nazwisko, login, hasło, adres e-mail, numer rachunku bankowego, adres, a gdy Kupujący zażądał wystawienia faktury – także firmę Kupującego, jego siedzibę i NIP;
  2. w przypadku zapisania się przez Udostępniającego na newsletter: – adres e-mail oraz imię Udostępniającego.
 4. Udostępniający może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresami i numerami wskazanymi w pkt 1.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 6. Administrator będzie przekazywać dane osobowe Udostępniającego podmiotom prowadzącym jego obsługę księgową (np. w celu wystawienia faktury, w celu zaksięgowania rachunku), świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, świadczącym usługę płatności, a w przypadku osób zapisanych na newsletter – usługę dostarczania newslettera.
 7. Dane osobowe Udostępniającego nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez cały okres wykonywania umowy aż do usunięcia panelu klienta, natomiast dane osobowe przekazane podmiotowi świadczącymi usługi księgowe – przez okres wymagany przez prawo podatkowe do przechowywania dokumentów rachunkowych.
 9. Udostępniającemu przysługują uprawnienia, które może realizować względem Administratora, tj. prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest przez Udostępniającego dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży usługi lub do zapisania się na newsletter.

PLIKI COOKIES:

Administrator korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”, które są wysyłane przez stronę internetową do urządzenia użytkownika. Zadaniem „ciasteczek” jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze strony internetowej (poprzez umożliwienie rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej na tym urządzeniu), a także w celach statystycznych (poprzez tworzenie anonimowych statystyk strony internetowej).

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie „ciasteczek” na urządzeniu użytkownika. Jednakże użytkownik może samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w „ciasteczkach” za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu (poprzez wyłączenie „ciasteczek” w przeglądarce internetowej).